Děkujeme za Vaši podporu.


Jeden hlas může být někdy víc než sedm hlasů.

 
 
 
 

Sdružení nestraníků - kdo jsme?

Většina z nás kandidovala v minulých komunálních volbách na kandidátce politické strany Věci veřejné s cílem zastavit výstavbu bioplynové stanice a změnit tišnovskou politiku. Vývoj celostátní politické situace a formování názorů uprostřed strany Věci veřejné přestaly naplňovat naše představy a cíle. Nejsme závislí na žádné politické straně ani propojeni s podnikatelskou sférou. Jsme jedni z Vás, a nejen proto jsme se rozhodli kandidovav následujících komunálních volbách za hnutí Sdružení nestraníků.

    Získané zkušenosti z dosavadní práce v zastupitelstvu a ve vedení města chceme využít ve prospěch občanů a rozvoje města. Budeme pokračovat v již započatých projektech a prosazovat nové dle našeho programu. 

    Možná si ještě vzpomenete na Tišnovské pány, viz níže, kteří v roce 2010 pro nás ztělesňovali nešvary tišnovské politiky. Dokud jsme nebyli odvoláni, snažili jsme se tyto nešvary omezovat. Co se nám podařilo, si můžete prohlédnou v galerii níže nebo přečist zde: www.nestranicitisnov.cz/co-se-podarilo-/

 

Dopis občanům Tišnova:

 

Vážení spoluobčané,
 

nebudeme Vám slibovat slušnost či zodpovědnost, to jsou hodnoty, které jsou pro nás samozřejmostí. Nebudeme Vám bezostyšně slibovat, že bude líp, a ani neslíbíme, že budeme spojovat či stavět most mezi politiky. Slíbíme Vám jen, že budeme hájit naše zájmy. Naše zájmy jsou totiž stejné jako zájmy většiny občanů Tišnova. Tím se zásadně lišíme od některých politiků. Jsme jedni z Vás, nejsme závislí na žádné politické straně ani propojeni s podnikatelskou sférou. Vzešli jsme totiž z řad nespokojených občanů Tišnova v době, kdy naprosto selhala soudnost tišnovských politiků ve věci kafilerní bioplynové stanice. Díky Vašim hlasům, které jste dali v té době možná i s obavou Věcem Veřejným, jsme v tišnovské politice skutečně začali prosazovat zájmy nás, občanů Tišnova. A nezůstalo jen u slibů. Věříme, že jste si změn k lepšímu všimli. Co se dříve zdálo být nemyslitelné, je nyní skutečností. Chtěli jsme prosadit nadstavbu ZŠ Smíškova, aby naše děti nebo vaši vnuci a vnučky nemuseli přecházet mezi budovami školy. Dnes se zdá, že v této věci táhli zastupitelé za jeden provaz. Bohužel tomu tak nebylo. S tvrdou kritikou se setkávaly i další naše projekty jako koupaliště, kino, předškolní zařízení v RC Studánka apod. Nám se i přes zpátečnické názory opozice podařilo tyto projekty prosadit. V minulých volbách většina stran slibovala, že zabrání vzniku kafilerní bioplynové stanice 

a když došlo na klíčové hlasování v prosinci roku 2010, hlasovalo jen 8 z 15 zastupitelů tak, aby se stavbě zabránilo. Jen díky rozdílu jednoho hlasu se život řadě Tišnováků neproměnil v utrpení. Křehká většina v zastupitelstvu nevydržela celé volební období. Byli jsme odvoláni a teď jsme znovu na rozcestí. Budeme moci znovu skutečně hájit zájmy nás občanů? Nebo budou místo nás zvolení politici jen říkat, jak naslouchají občanům a až přijde na hlasování, zachovají se jinak? Je to na Vás, na Vaší volbě, komu dáte hlas. Buď z nás znovu uděláte politiky nebo nás pošlete domů za našimi dětmi, kde by každý z nás byl nejraději. Bohužel situace a naše přesvědčení nás nutí znovu usilovat o Váš hlas a znovu zabřednout do politických tahanic, abychom byli prospěšní našim rodinám a současně i Vám Tišnovákům. 

 
Správnou volbu Vám přejí „politici“, spíše spoluobčané nyní kandidující za „Sdružení nestraníků“ č. 11
 
      Radovan Klusák,   Renata Pleskačová   a   Petr Bábor
 

                        

 

Jak to vypadalo dříve?

Jak to vypadá nyní ...